Valpar

 

Valparna säljs veterinärbesiktigade, vaccinerade, Id-märkta och registrerade i SKK.

Vi har träffar för stöd och hjälp under det första året.

Vi ger också en god start med bra litteratur 

till våra valpköpare.

 

Till priset 24.000 kr inkl moms om inget annat anges.