Valpar

 

Valparna säljs veterinärbesiktigade, vaccinerade, Id-märkta och registrerade i SKK.

Vi förbehåller oss fri prövningsrätt vid val av valpköpare.

 

Till priset 20.000 kr inkl moms om inget annat anges.