Lena Westerman

Dunkers-Sundby Mellangård   642 96 Malmköping

Mob. 070 2364732

Jag,Lena bor tillsammans med min man Roger i Malmköping. Jag har två vuxna barn och fem barnbarn. Till vardags jobbar jag som "dagisfröken".


Min första hund blev goldenhanen Wilmer X och honom meriterade jag inom bruks och lydnad. 1993 införskaffades flat tiken Honey och därmed vaknade mitt jaktintresse. Honey meriterades inom områden - bruks, lydnad, viltspår och jaktprov.

1996 inträdde Searover Fancy Fascination i mitt liv och plötsligt gick allt så lätt. Fancy blev SEJCH på sex starter. Hösten 2000 blev hon dessutom, på vår första start, Svensk Retrievermästare. 2002 kunde vi lägga till titeln Nordisk Retrievermästare och NORDJCH.

Fancy är vår stamtik och i min ägo finns tre champion efter henne. SE J(J)CH SE J(A)CH Streamlight´s Brave Pearl borta men inte glömd sept -11. SE J(J)CH Streamlight´s Anna Holt Cert A-prov. SE J(J)CH Streamlight´s Fancy Cayo Cert A-prov. Brave Pearl "Sara" s dotter SE J(J)CH Streamlight´s Pearl Ace blev champion -11.

Hemma finns barn efter Anna, Ace och Cayo som vi hoppas mycket på !